Pochowani na Cmentarzu Powązkowskim


Józef Grzegorz Karol Lessel (Loessel, Lössel)

Data i miejsce urodzenia: 6 października 1802 r.
Data i miejsce śmierci: 21 października 1844 r.
Nagrobek: bd.
Lokalizacja grobu: kw. 10

Urodził się w rodzinie architekta Fryderyka Alberta i Chrystiany Katarzyny Leppiege.

Naukę budownictwa rozpoczął u swojego ojca. W 1823 r. uzyskał nominację na aplikanta przy budowniczym miasta Adolfie Schuchu, a rok później został inspektorem dróg w Urzędzie Municypalnym Warszawy.

W 1823 r. wyjechał na studia zagraniczne do Francji, a przy okazji zwiedził Anglię i Włochy.

Do Warszawy wrócił w 1829 r. i niemal od razu został mianowany zastępcą drugiego budowniczego miasta. Awansował zresztą bardzo szybko, już w 1830 r. otrzymał tytuł budowniczego III klasy z uprawnieniami do wykonywania zawodu na terenie całego Królestwa Polskiego oraz nominację na budowniczego Warszawy dla cyrkułów I, II, III i IV)1. Stanowisko to piastował aż do śmieci, mimo że brał udział w powstaniu listopadowym, gdzie w Gwardii Narodowej dosłużył się stopnia kapitana.

Józef Lessel pracował głównie na terenie Warszawy realizując zamówienia władz państwowych oraz osób prywatnych. W swojej twórczości najchętniej odwoływał się do stylistyki klasycyzmu.

Obok obowiązków wynikających z jego zawodu Lessel znajdował też czas na działalność w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności oraz kolekcjonowanie malarstwa obcego. Ponadto był również członkiem dozoru rzymsko-katolickiego.

Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa z Emmą Johanną Katarzyną Brandt miał córkę Marię Katarzynę Anielę. Z drugiego, z Heleną Helbich, miał syna Fryderyka Adama Jerzego.

Prace w Warszawie

© Sowa
26.12.2008

Przypisy

  1. Tereny na północ od linii ul. Senatorskiej i Chłodnej, razem ze Starym Miastem. - Hasło: Administarcyjny podział [w:] Encyklopedia Warszawy, [red. prowadzący B. Kaczorowski], Warszawa 1994, s. 14.
 


Do góry